۱۳۹۰ بهمن ۲۲, شنبه

آوارگی نویسندگی

از بس تو این وبلاگم نوشتم دیگه تو اون وبلاگم نمی تونم بنویسم
انقدر تو پلاس نوت نوشتم دیگه اینجا نمی تونم بنویسم

آخرش کجا قراره باشه؟