۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

رسم، فقط مال شماست؟

حضرت زینب (سلام الله علیهد) بعد از اینکه مورد آزار و اذیت و توهین قرار گرفت:
"اگر رسم عرب این است، از این پس ما را عرب ندانید"

زینب عزیز، به خاطر جسارتم عفوم کنید، ولی رویت گلاب روم به دیوار، صدهزار شکر که به شما تجاوز نکردند، آن روزی که جدتان پیامبر اسلام، شبیه این کارها را با کفار می کرد و زنان شوهر سر بریده را به خانه های تازه مسلمانان میفرستاد تا برده جنسی شان شوند، رسم عرب خوب بود، وقتی نوبت خودتان رسید اخ شد؟

من باز هم معذرت میخواهم