۱۳۹۰ آذر ۲۰, یکشنبه

اینجا، عقل ورشکسته است

یه آمریکایی یه جا کامنت گذاشته بود:

ساخت تسلیحات جاسوسی، ما رو ورشکست کرد. حالا ایران هم تکنولوژیش رو داره؟ پس بذا اونا هم ورشکست شن!