۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

ما رو باش

بعد از سال ها مسلمان بودن تازه دیروز فهمیدم "الله" همان ال لات، بت بزرگ اعراب است که پیامبر تای تانیث آخرش را برداشته تا مذکر شود..
بهتره زیاد درباره اسلام کتاب نخونم، اوضاع همینجور داره نگران کننده تر میشه