۱۳۹۰ آذر ۶, یکشنبه

رفیق لات می پذیریم

بچه با ادب بودن معایبی هم دارد

مثلا من الان نمی تانم آب دهانم را طوری بیرون پرت کنم که لاقل تا مسافت قابل قبولی در مسیر مستقیم حرکت کند