۱۳۹۰ آبان ۲۵, چهارشنبه

من از دعوا به دورم

اگه جنگ بشه، اگه حتی بمب آمریکا بیفته وسط کویر لوت، اینا اولین چیزی که قطع می کنن اینترنته

پس یه آرزوی دیگه برای آینده دور و نزدیکمون بکنید