۱۳۹۰ آبان ۱۸, چهارشنبه

دور همیم

همیشه در مورد ابراز عقایدتان در برابر من ریلکس باشید

چون اعتمادم به درستی عقایدم بیشتر از اینهاست که بلاکتان کنمدر جواب به کدئین