۱۳۹۰ مهر ۲۶, سه‌شنبه

حیف برق مصرفی

جورج کلونی هم سه روز پیاپی از تلویزیون نشان بدهند، بنده که شیفته ایشانم دچار تهوع خواهم شد

چه فکری می کنند پیش خودشان که یک هفته ست این "آقا" را نشانمان می دهند؟