۱۳۹۰ مهر ۲۳, شنبه

سرمایه همراه

اگه میخواین با مانتوی خیلی کوتاه برید بیرون یه کیسه تخم مرغ هم با خودتون ببرید

بردنتون وزرا همونجا وثیقه بذارین بزنید بیرون