۱۳۹۰ مهر ۹, شنبه

شتری که دم در این خانه خوابید

روز مرگ یک وبلاگ، روزیست که به یک بیلبورد تبدیل شده باشد

برای اطلاع رسانی درباره موضع نویسنده در هر زمینه ای

به منظور آسان سازی قضاوت دیگران درباره خودش