ه‍.ش. ۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

جهت دعای خیر هفتاد میلیون نفر

از آقای بلومبرگ، شهردار محترم نیویورک تقاضا داریم:

محمود احمدی نژاد را به عنوان شهروند افتخاری پذیرفته و به جرم تشویش اذهان عمومی، ممنوع الخروجش کند