۱۳۹۰ شهریور ۲۹, سه‌شنبه

نکند شما هم مجرمید؟

همیشه دلم خواسته از کسانی که به تماشای مراسم اعدام می ایستند بپرسم:

"مگر این نمایش، برای عبرت گرفتن اشرار نیست؟ پس شما اینجا چه می کنید؟"