۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه

بیچارگی های سنت در دوران مدرن

ایرانی ها به هر چی سگ جون باشه میگن "آمریکایی"

به هر چی خفن باشه میگن "اسراییلی"

به هرچی که نتونن اسمشو تلفظ کنن میگن "ماهواره ای"

و به هرچی که ندونن چه جوری ساخته شده یا چه جوری کار می کنه میگن "لیزری"