۱۳۹۰ شهریور ۱۵, سه‌شنبه

سادیست ساندیسی

" و اما بشنوید از وضعیت وخیم انقلابیون در زندان های آل خلیفه"

مرتیکه انگار اخبار شکنجه قصه شیرین آخر شبه که ساعت 9 بشنویم بعد بریم لالا کنیم