۱۳۹۰ مرداد ۲۹, شنبه

نوکر باباشون غلام سیاه

قرآن پره از آیه هایی درباره غنیمت گرفتن در جنگ و تقسیم اون غنائم بعد از جنگ

بعد میگن آمریکا خیلی خبیثه که عوض آزاد کردن لیبی، میخواد نفتشو بعدا بالا بکشه!!