۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

Dont Look Back

خوب شد ویترین های تمام شیشه ای مد شد

وگرنه دخترا از کجا میخواستن بفهمن اونی که داره دنبالشون میاد تحفه ای هست یا نیست؟