۱۳۹۰ مرداد ۱۸, سه‌شنبه

سرزمین رابین هود

دست های پنهانی خارجی محترم

نمی شد تو آشوب های انگلیس هم از یه جایی بزنید بیرون که دلمون خوش باشه یه جا دیگه هم مثلاً اینجوریه؟