۱۳۹۰ تیر ۲۳, پنجشنبه

دوره عن الزمان

بچه که بودیم مامانه می گفت پولتو نشون نده به میوه فروش، اول بپرس چقدر میشه بعد بش پول بده

الان باید هر چی پول داریم بدیم به میوه فروش، بعد بپرسیم چقدر میشه