۱۳۹۰ تیر ۲۱, سه‌شنبه

شما به اندازه حسین، شانس ندارید

در دوران ما ظالمان، طرفداران و جان برکفان بیشتری دارند تا مظلومان
در دوران ما پوستر ظالمان را در قطع 30 متری چاپ می کنند و زیرش می نویسند حضرت عشق
در دوران ما، ظالمان، قهرمانند

قبل از هر حرکت عاشورایی، به این نکته توجه فرمایید