۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

فسفر ترکوند بچم

یک آخوند:  "نظام سرمایه داری کاری کرد تا مردم فقط روزی 8 ساعت کار کنند تا مابقی با سرگرمی های مبتذل پر شود و منحرف شوند" 

اینکه شما آخوندها، حین انجام کار مبتذل شدید، خود ناقض این ادعاست