۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

آره با شمام پسر محترم

تو که میری آتلیه وقتی 300 گرم کرم مالیدی صورتت یه عینک دودی زدی نصف صورتت رو گرفته و یه موی فشنی درست کردی تا چونت اومده پایین

از کی قراره عکس بگیره طرف؟ خودت یا متعلقات روی صورتت؟