۱۳۹۰ تیر ۶, دوشنبه

جهت معرفی به نشنال جئوگرافی

تا حالا دختری دیدید که طرفدار نظام باشه باباش هم بسیجی باشه اما تابستون یه جوری لباس بپوشه که میاد بیرون این گشت های امنیت اخلاقی رو می بینیه میگه: اه.. "باز این کثافتا ریختن تو خیابون!" ؟

من دیدم