۱۳۹۰ خرداد ۲۹, یکشنبه

هالتر فرهنگی زدم، شخصیتم خسته ست


علاوه بر اینکه مملکته داریم؟ یکی به من توضیخ بده ورزش فرهنگی چه جوری میشه ینی؟
(به علمی بودن حدیث بالای بنر هم توجه شود)