۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

هنوز هستن ازیناینی بعد هفت ماه از انتشار این پست اطلاعاتی ها لنگ این بودن تو بشون گزارش بدی؟
راستی کوچولو، با فرمول تو، کل 75 میلیون ایرانی، پرونده دارن.. حتی خود رییس جمهور