۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۸, چهارشنبه

مشنگید یا چی؟

خدایا اینایی که جواب استفن هاوکینگ رو با حدیث نبوی میدن هدایت کن

اگه هم هدایت نمیشن ولشون کن... وقت نذار