۱۳۹۰ اردیبهشت ۸, پنجشنبه

قمپزهای پرکاربرد

یه حرفی رو از یه بابایی نقل قول می کنه... بعد جوابی که بش داده رو برات تکرار می کنه

بعد میگه: "بعد دیگه هیچی نگفت"  (ینی جواب من یه جوری بود که خفه مرد)

این بعد دیگه هیچی نگفتش مغز رو ارّه می کنه