۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبه

عدالت گشتاپویی

یک وبلاگنویس (سیامک مهر) چون به آخوندها گفت "لاشخور" انداخته اندش سلول انفرادی و تهدید کرده اندش اعدامش می کنند

همانطور که مستحضرید، یکی از همین آخوندها که آیت الله هم بود به رییس جمهور مملکت گفت "حرامزاده"

از قوه قضاییه درخواست داریم رسیدگی کند