۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

لاو کولا

کسی که یهو عاشق میشه.. مثل اون نوشابه هایی میمونه که تو مدرسه یه پنجاهی می دادیم می خریدیم، تا تشتکشو می پروندیم شصتمونو می ذاشتیم رو دهنه ش تکون می دادیم و کفشو می پاشیدیم سر و صورت همدیگه

کسی که یهو عاشق میشه... وقتی گازش رفت، میشه آب شکر