ه‍.ش. ۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

غیر از 0/02 درصد استثناء

ایران تنها کشوری است که در آن همه مردم تعریف "روشنفکر" را می دانند

و در عین حال، همه خود را محق می دانند که نقدش کنند

و در عین حال، همه ادایش را در می آورند

و در عین حال، همه به مثابه اعراب جاهلی عمل می کنند