۱۳۸۹ دی ۲۸, سه‌شنبه

دنگی سوله بخریم؟

یه چی میگم جایی نگینا.... :

بهترین "مکان" تو ایران، شهرک های صنعتیه... مخصوصاً اتاقک مدیریت سوله ها. نه پلیسی، نه گشتی، نه ستاد نهی از منکری، نه چیزی. مخصوصاً جمعه ها که کارگر تو شهرک نیست

حالا نرین جار بزنین اونجاها را هم درخت بسیج بکارن ها