۱۳۸۹ دی ۱۴, سه‌شنبه

گناه دارند طفلک ها

میهن پرست ها و سینه چاکان وطن، مثل روس های معتاد ودکا هستند 

می دانی کارشان مسخره است، اما دلت نمی آید مسخرگی اش را تف کنی روی صورتشان