۱۳۹۰ آبان ۲۳, دوشنبه

بکشید بیرون بابا

اگر در ثریا، یک گاز پیک نیکی بترکد، مردانی از سرزمین پارس خواهند بود که بگن:

باز آخوندا آزمایش هسته ای انجام دادن!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر