۱۳۹۰ شهریور ۱۶, چهارشنبه

تقابل به مثل

من عقاید تو رو مسخره می کنم؟

عقاید تو هم منو مسخره می کنه

این به اون در 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر