۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

نصف حقوقم میره وگرنه

خدایا هرگز من را مامور راهنمایی رانندگی سر چهار راه قرار مده

اگر قرار دادی، یک دکه که همیشه ایستک تگری موجود دارد نبش آن چهار راه قرار مده

۱ نظر: