۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه

بعدش منو بیا بکن

- روانشناسم: اینجوری پیش بری بستریت می کنم
- من: برم بیمارستان بدتر میشم
- روانشناسم: بدتر میشی یا بهترمیشی رو من تشخیص میدم
- من: یک ماه وقت بده
- روانشناسم: فقط یک ماه

۱ نظر: