۱۳۹۰ خرداد ۲۱, شنبه

سنگِ بسته و سگِ رها

مملکت اسلامی جاییست که در آن دیش ها حق آفتاب خوردن در پشت بام ها را ندارند

اما متجاوزین جرئت حمله به مهمانی خصوصی و ربودن زن ها و تعرض به آنها را دارند

۱ نظر:

  1. یخ بسته سنگ دوست و صدا نیز

    در کوچه‌های حادثه یارا

    بن بست ظلمت است وزان سو

    بنگر سگان هار رها را

    پاسخحذف