۱۳۹۰ خرداد ۱۱, چهارشنبه

هاله با عزت پرواز کرد

در دین اینها، می شود حتی بی وجدان بود

بعد توقع دارند به مقدساتشان احترام بگذاریم

۱ نظر: