۱۳۹۰ خرداد ۸, یکشنبه

من دیگه حرفی ندارم

یه عکاسی هست که اسمشو جلو دوربین بازا میاری خبردار وایمیسن
هربار بش ایمیل میزنم، 24 ساعت نشده جوابشو بم میده

شرکت ساختمانی زدن به نام مپسا، سرمایه اولیه ش اندازه ثروت قارون
15 روزه ایمیل زدم، هنوز داره جواب میده


۱ نظر: