۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

ارائه مندم

وقتی میگن:

مقام مسئول، از ارائه هرگونه توضیح در این باره خودداری کرد

چه جوریه دقیقن؟ صاف نگاه می کنه تو چشم خبرنگار میگه توضیحی ارائه نمی دم؟ یا لال بازی در میاره؟ یا چی؟

۱ نظر: