۱۳۹۰ خرداد ۵, پنجشنبه

نگین جون

"Joon" به یکی از پر تعدادترین فامیلی ها، در فیس بوک بدل شده 

این نشون میده جوان ایرانی در حال طی کردن یک رنسانس تاریخی در معرفی خویشتن خویش است 

۱ نظر: