۱۳۹۰ اردیبهشت ۳۱, شنبه

بحث لز نیست

یکی از جلوه های لیبرالیسمِ نو، این دختر چادری هایی هستند که دوس دخترای شل حجاب دارن و با همم خیلی خوبن

راضی ام ازشون

۱ نظر: