۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه

دیدیم از اینا قبلن

امام زمان عزیز

اگر تو هم وقتی حکومت تشکیل دادی، فیلترینگ راه میندازی و دیش ماهواره جمع می کنی

به محض ظهور مبارکت خواهیم گفت:   " تیــــمتو بردار و برو ! "

۱ نظر: