۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

کلام امیر

پسرم و دخترم

 آن Status (استیتوس/ استاتوس/استاتس/ و جمله تمامی کوفت هایی که تلفظش می کنند) که در فیس بوک یا خراب شده دیگری گذاشته ام، ممکن است در زمان حکومت مادها نوشته شده باشد. با دمپایی سر بسته ظاهر می شوی جلویم و کامنت میدهی یحتمل یادم نیاد خوب چه بوده و برای چه بوده و افسرده بودم و چه بودم، که بعد هرچی در مدرسه و دانشگاه در تحلیل شخصیت که یادگرفته ای بکنی توی خشاب اسلحه کنجکاوی ات تا آن بعد کمتر شناخته شده وجودم که از قضا و المنه بخش تخماتیکی هم هست، مثل موش از لانه بیرون بکشی و بعد که دیدی چیز دندان گیری نیست بفرمایی: خوب زودتر می گفتی بیشور!! 

بفهم این را انسان که این کارت، قسمی از گایش اصطحکاکی ست

۱ نظر: