۱۳۹۰ فروردین ۳, چهارشنبه

جمهوری اسلامی غر غرو

آمریکا کاری نکنه : صدها شهروند غیرنظامی در سایه سکوت آمریکا جان باختند

آمریکا یه کاری بکنه: صدها شهروند غیرنظامی در پی حملات آمریکا، جان باختند

۲ نظر: