۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

تاکسی دیکتاتور

- آقا میشه شما عقب بشینی من جلو بشینم؟

- نه، نمیشه


یه همچین آدمی ام من

۲ نظر: