۱۳۸۹ آذر ۲۶, جمعه

خوب حسین اونم خامنه ایه

ژانر اینایی که وقتی اونایی که کس رقص میزنن واسه خامنه ای رو میشوریم پهن می کنیم رو رخت، با لایک غسلمون میدن

اما تا یه چیزی میگیم درباره محرم و حسین، میگن: روشنفکر بازی درنیارین لطفاً، هر کی اعتقاداتی داره !