۱۳۸۹ آذر ۶, شنبه

کی میگه ربط داره؟

خوشم می آید همان هایی که یک سال تمام مخمان را تجزیه کردند از بس به آدم کشی های بعد از انتخابات گفتند "حوادث اخیر"

سریال می سازند درباره مختار و از زبان بازیگر  به قتل عام بنی هاشم در کربلا می گویند "حوادث اخیر کوفه"

خوشم می آید