۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

همیشه برعکسه

کسانی هستند که وبلاگم را می خوانند طفلک ها و نمی شناسمشان... شرمم باد

کسانی هستند که وبلاگم را نمی خوانند ناکِس ها و می شناسمشان... شرمشان باد