۱۳۸۹ آبان ۲۹, شنبه

Shit Life

من همسن لیدی گاگا هستم... این کاملاً اتفاقی است

من ده نفر هم طرفدار ندارم... این اصلاً تصادفی نیست