۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

I.N.T.O.R.Y

ما ایرانی ها، تا سه هزار سال بعد هم می توانیم درباره اینکه چرا ما ایرانی ها اینطوری هستیم حرف بزنیم

اما 30 ثانیه هم نمی توانیم آن طوری نباشیم